Yoga & Therapy on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yritys.

Vallitsevan koronatilanteen aikana noudatamme kaikissa koulutuksissa voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia (Valtioneuvosto, THL, Aluehallintovirastot). Näillä toimenpiteillä pyrimme mahdollisimman hyvin pitämään huolta osallistujien terveydestä ja turvallisuudesta.

Kokonaisvaltainen Joogaohjaajan koulutus

Koulutukset:

Oulu

8.10.2021 – 20.3.2022
 • 1. osio 8.–10.10.2021
 • 2. osio: 3.–5.12.2021
 • 3. osio: 14.–16.1.2022
 • 4. osio: 11.–13.2.2022
 • 5. osio: 18.–20.3.2022
Koe (valinnainen): Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Hinta: lähiopetus 1690€, koe 160

Ilmoittautuminen: 20.9.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus perustuu klassiseen Hatha-joogaan, jonka muodot ovat asanat eli kehon liikkeet, hengitysharjoitukset, rentoutus ja syvärentoutus, keskittyminen, kontemplaatio ja syventyminen, positiivinen ajattelu ja visualisointi.

Klassista Hatha-joogaa täydennetään ja muokataan kehoterapiamenetelmien ja kokonaisvaltaisten liikemuotojen avulla niin, että joogan terapeuttinen vaikutus syvenee. Hengitykselle ja hengitystekniikoille annetaan koulutuksessa paljon arvoa, sillä oikeanlainen hengitys auttaa syventämään joogaliikkeiden vaikutuksia. Hengityksen merkitys mielentilaamme ja kehoomme on hyvin oleellinen. Näin jännittynyt ja vääränlainen hengitys voi vaikuttaa mielentilaa alentaen samalla kun oikeanlainen hengitys mielentilaa parantaen.

Kehon tasolla oikeanlainen hengitys edistää kaikkia kehon elintoimintoja samalla kun vääränlainen hengitys tukkeuttaa monia elintoimintoja. Kehon liikkeissä keskitytään oikeanlaiseen suoritukseen fysiologisesti ja anatomisesti. Samalla kuitenkin huomioidaan yksilön tarpeet ja kunnioitetaan hänen rajojaan. Tarkoitus on löytää jokaiselle ”oma” tapa harjoittaa joogaa siten, että se sopii yksilön tarpeisiin. Näin joogan vaikutus voi olla hyvinkin syvää ja eheyttävää.

Koulutus keskittyy Hatha-joogan lisäksi kehontuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmiin. Nämä lisätekijät syventävät Hatha-joogan vaikutusta ja laajentavat sen kokonaisvaltaista vaikutusta.

Joogan kokonaisvaikutukset

Jooga on tuhansien vuosien takainen kokonaisvaltainen ja terapeuttinen liikuntamuoto.

Sana ”jooga” tarkoittaa yhteyttä, eheyttä tai harmoniaa. Joogan tarkoitus on tukea tämän syvän ja alkuperäisen yhteyden kokemista mielessä ja kehossa. Joogan myötä keho ja mieli muokkautuu vuorovaikutteisesti.

Kehonharjoitukset vaikuttavat mieleen selkeyttävästi, rauhoittavasti ja keskittävästi. Keskittynyt mieli tukee puolestaan tietoisuutta ja läsnäoloa kehonliikkeissä. Jooga on myös suurenmoinen tekniikka harjoittaa kehon joustavuutta, vahvistaa lihaksia, kasvattaa kehontunnetta ja elinvoimaa sekä kehittää tasapainoa ja keskittymiskykyä.

Somaattinen tuntemus edistää kehotietoisuutta ja yhdistää ”sisäisen” ja ”ulkoisen” minän luonnollisella tavalla tähän hetkeen. Se yhdistää tai lähentää myös syvällä sisällä oleviin tuntemuksiin, tukkeutumiin ja patoutumiin, jolloin niiden tiedostaminen mahdollistaa muutoksen parempaan. Näin somaattinen tuntemus vaikuttaa paitsi kehon tasolla myös tunnetasolla eheyttävästi.

Kokonaisvaltaiset liikemuodot vaikuttavat etenkin kehon tasolla tasapainottaen kehon eri tekijöitä ja tukien kehon fyysistä kehitystä. Siinä huomioidaan kehon tasapaino, oikeanlainen fyysinen liike, isojen- ja syvälihasten yhteys toisiinsa, kehon linja sekä kehon keskiosan treenaus ja hallinta.
Samalla, kun fyysinen keho löytää yhtenäisyyttä liikkeissä ja olemuksessa se puolestaan vaikuttaa mielen ja sielun yhtenäisyyteen sillä yksinkertaisella tavalla, kuin keho vaikuttaa sisäiseen olemukseen ja sisäinen olemus kehoon.

kuva7.jpg

Koulutuksessa käytetään eri kehoterapiamenetelmiä tukemaan mielen yhteyttä niiltä osin, kuin se on eristynyt omasta sisäisestä tasapainosta. Kehon liikkeiden sekä liikemuotojen kautta suuntaamme mieleen ja sitä kautta sen tasapainottamiseen ja yhteyden löytämiseen omaan itseensä. Kehoterapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.

Kehontuntemus ja kehonhallinta edesauttavat kehon fyysistä ja psyykkistä kokemista. Jotta kehoa kyetään ”käyttämään” oikealla tavalla vaatii se kehon tiedostamista. Kehotietoisuuden myötä kehonhallinta kasvaa ja vaikuttaa koko kehoa vahvistavasti, sillä keho ikään kuin ymmärtää tai löytää ne asennot ja liikkeet, mitkä se optimaalisessa tapauksessa kykenee tekemään. Kehon tiedostaminen on siis kehon optimoimista kokonaisvaltaisella tavalla.

Miten hyödynnät koulutusta?

Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksella voit kehittää itseäsi ja täydentää ammatillista osaamistasi:

 • Joogaryhmien ohjaajana
 • Fysioterapeutin ja terapeutin työssä
 • Ryhmänohjauksessa
 • Pedagogin ja psykologin työssä
 • Logo-, keho- ja toimintaterapeutin ammatissa
 • Sosiaalialalla
 • Liikunnan ohjauksessa (koulut, liikuntaryhmät)
 • Opettajan ammatissa
 • Omassa kehityksessä ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamisessa

Koulutuksen rakenne

Todistuksen koulutuksen suorittamisesta saa, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti (viisi lähiopetusmoduulia yht. 120 t, koe jossa teoria- ja käytännön osuus, käytännön harjoittelu 40 t ja sen kirjallinen kuvaus). Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.

Tulevat koetilaisuudet:

 • Ilmoitetaan pian

Menneillään olevat koulutukset:

Turku

 • 4. osio: 5.3. - 7.3.2021
 • 5. osio: 23.4. - 25.4.2021