Tervetuloa Yoga & Therapyn kotisivuille!kuva3.jpg

Yoga & Therapy Sonja Kemppainen tarjoaa kokonaisvaltaisia koulutuksia, jotka antavat hyvät valmiudet ohjata joogaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Tarjoamme koulutuksia Kokonaisvaltaiseksi joogaohjaajaksi, Kokonaisvaltaiseksi lapsijoogan ohjaajaksi sekä Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Sonja on paitsi somaattinen traumaterapeutti (SEP), fysioterapeutti ja joogaopettaja myös lapsi- ja nuorisojoogaohjaaja, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Ayurveda-terapeutti, pilates-ohjaaja.

Lue lisää Sonjasta.

Koulutukset ja palvelut

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan! Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme lomakkeella.

Vastaamme kysymyksiisi ja annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Rentoutumisen, palautumisen ja stressin ennaltaehkäisyn sekä itsesäätelykyvyn ja hermoston vireystilan säätelyn oppiminen, hengitysharjoitteet, keholliset ja kehontuntemusta edistävät harjoitteet, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä ihmisen ymmärtäminen psykofyysisenä kokonaisuutena ovat koulutuksen muutamia keskeisiä teemoja. Useimmat ihmiset ovat jatkuvassa yli-tai alivirittyneessä tilassa, jotka molemmat ovat vaikutuksia hermoston stressitilasta. Tämä stressin tila voi näyttäytyä jatkuvana ajatusten virtana, huoliajatteluna, kehollisina jännityksinä, yleisenä rauhattomuutena ja kykenemättömyytenä säädellä vireystilaa, jolloin kehon puolustus- ja stressijärjestelmä on jatkuvasti virittynyt pakenemiseen tai taistelemiseen.Hermoston epätasapainoinen tila voi näyttäytyä myös pitkäaikaisen stressin jälkeisenä uupumuksena, kykenemättömyytenä olla läsnä omassa kehossa ja havaita kehon tuntemuksia sekä säädellä omia tunteita.Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen lähestymistapa on holistinen, terapeuttinen ja trauma sensitiivinen, jossa opimme tasapainottamaan hermostoa, luomaan uusia voimavaroja aktiiviseen käyttöön sekä ohjaamaan henkilön itsesäätelykykyä ja kehollisia taitoja tukemaan kehon, mielen ja tunnetason hyvinvointia.


Kiinnostuitko?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan


Koulutus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Koulutushinta 1310€ kaikki jaksot. Sis. koulutuksen neljä lähijaksoa (8 lähipäivää) ja 8 etäjaksoa, kattavan koulutusmateriaalin, etäjaksojen nauhoitteet, lähijaksojen kahvituksen sekä kouluttajan ja vertaisryhmien tuki opintojen ajan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja


Kehollisuus, somaattisuus ja psykofyysisyys

Hermoston vireystilan säätely; fysiologia ja neurobiologia

Kehomieli yhteyden luominen ja keholliset menetelmät

Läsnäolo ja suorituskeskeisyydestä irrottautuminen

Voimavarakeskeinen, terapeuttinen- ja traumasensitiivinen lähestyminen
Koulutuksen keskeisiä teemoja


Keholliset ja somaattiset taidot itsesäätelyn tukena

Rentoutumisen ja stressinhallinnan neurobiologiaa

Hengityksen fyysinen- ja psykofyysinen merkitys

Visualisointi ja luovuus lapsijoogassa

Itsetietoisuus, itseilmaisu ja tunnesäätelykyky

Voimavarakeskeinen, terapeuttinen- ja traumasensitiivinen lähestyminen

https://www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

https://www.ppkyo.fi/…/kokonaisvaltainen-joogaohjaajan…