KOKONAISVALTAINEN Rentoutusohjaajan koulutus

Koulutukset:

Helsinki

30.3.2019 - 24.11.2019

1.Osio: 30. – 31.3.2019
2.Osio: 13. – 14.4 .2019
3.Osio: 1. – 2.6.2019
4.Osio: 3. – 4.8.2019
5.Osio: 23. – 24.11.2019

Hinta: 1400 € (sis. lähiopetusjaksot, koulutusmateriaali, kahvitus)

Koe (vapaaehtoinen): 220€

Ilmoittautuminen: Helsingin kesäyliopistoon


Turku

8.2.2020 - 11.10.2020

Osio 1: 8.2. - 9.2.2020
Osio 2: 21.3. - 22.3.2020
Osio 3: 16.5. - 17.5.2020
Osio 4: 15.8. - 16.8.2020
Osio 5: 10.10. - 11.10.2020

Hinta: 1390 € (sis. lähiopetusjaksot, koulutusmateriaali, kahvitus)

Koe (vapaaehtoinen): 220€

Ilmoittautuminen: Turun kesäyliopistoon


Oulu

5.6.2020 - 28.11.2020

Osio 1: 5.6. - 6.6.2020
Osio 2: 3.7. - 4.7.2020
Osio 3: 4.9. - 5.9.2020
Osio 4: 2.10. - 3.10.2020
Osio 5: 27.11. - 28.11.2020

Hinta: 1150 € (sis. lähiopetusjaksot, koulutusmateriaali, kahvitus)

Koe (vapaaehtoinen): 160€

Ilmoittautuminen: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon 15.5.2020 mennessä

Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa!

Tässä ainutlaatuisessa koulutuksessa perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainoittamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä.

Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa yhteydessä mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa oman olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaesssa. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino omassa elämässä on tärkeä tekijä stressin ennaltaehkäisyyn.

Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa ihminen menettää luonnollisen ja terveen tasapainon. Sen jatkuessa ihminen voi joutua stressiin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burn-out).
Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä.

Koulutuksen sisältö

 • Rentoutuksen perusta
 • Rentoutusharjoituksia mielen ja kehon irtipäästämiselle
 • Syvärentoutus
 • Stressin aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen
 • Mielen rauhoittaminen; hermosto ja sen rauhoittaminen
 • Hengitys ja luontainen hengitys
 • Hengityksen tasapainon saavuttaminen ja sen ylläpitäminen
 • Läsnäoloharjoitukset ja hyvän olon harjoitukset
 • Luontainen olotila ja sen vahvistaminen
 • Kehon ja mielen eristäytyneisyys
 • Harjoituksia kehon ja mielen yhteydelle
 • Somaattisuusharjoituksia
 • Maadoitus ja kehon rajat
 • Mielenhallinta ja kehon keskusta
 • Kehon energiat
 • Mindfullness ja visualisointi
 • Tunnetilat ja niiden merkitys rentoutuksessa
 • Kehoterapiamenetelmiä syventämään mielen ja kehon yhteyttä
 • Positiivisten resurssien löytäminen ja niiden integroiminen jokapäiväiseen elämään
 • Conscious living – läsnäolo arkipäivässä
 • Yksilö- ja ryhmänohjaustunnin rakenne
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö- ja ryhmänohjauksessa

Miten hyödynnät koulutusta?

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voit hyödyntää:

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Koulutus sopii

 • Fysioterapeuteille
 • Joogaohjaajille ja -opettajille
 • Ryhmänohjaajille
 • Nuorisotyöntekijöille
 • Kriisityöntekijöille
 • Psykoterapeuteille
 • Keho- ja toimintaterapeuteille
 • Logopedeille
 • Kouluttajille ja valmentajille
 • Sosiaali- ja terveysalalla toimijoille
 • Kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneille

Koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja niiden jaksojen välisen etäopiskelun. Lähiopetusjaksojen välinen itseharjoittelu on pakollinen niille, jotka pyrkivät kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen järjestetään vapaaehtoinen koe. Harjoittelutunnit 20 x 60 min suoritetaan myös lähiopetusjaksojen jälkeen. Harjoittelutunnit voivat olla yksilö- tai ryhmänohjausta.


Osallistuessasi lähiopetusjaksoihin (1. - 5.), suorittaessasi hyväksytysti teoria- ja käytännön kokeen sekä harjoittelutunnit valmistut Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.
Koulutushintaan sisältyy lähiopetusjaksot, kattava materiaali ja kahvitus.


Tulevat koetilaisuudet:

 • Ilmoitetaan myöhemmin

Tulevat koulutusosiot:

Helsinki

 • Osio 4: 27. - 28.4.2019
 • Osio 5: 25. - 26.5.2019

Oulu

 • Osio 1: 22. - 23.2.2019
 • Osio 2: 10. - 11.5.2019
 • Osio 3: 9. - 10.8.2019
 • Osio 4: 11. - 12.10.2019
 • Osio 5: 13. - 14.12.2019